To ci logika

29 stycznia 2018

H1Czy ma to sens:

Radosny, ale niepraktykujący…

Pracowity, ale niepraktykujący…

Wierny, ale niepraktykujący…

Oszczędny, ale niepraktykujący…

Kochający, ale niepraktykujący…

Mężny, ale niepraktykujący…

Umiarkowany, ale niepraktykujący…

Dyskretny, ale niepraktykujący…

Roztropny, ale niepraktykujący…

Pobożny, ale niepraktykujący…

Uczciwy, ale niepraktykujący…

Sprawiedliwy, ale niepraktykujący…

Pokorny, ale niepraktykujący…

Wiarygodny, ale niepraktykujący…

Dyspozycyjny, ale niepraktykujący…

Prawdomówny, ale niepraktykujący…

Skromny, ale niepraktykujący…

Czysty, ale niepraktykujący…

Dobry, ale niepraktykujący…

Cierpliwy, ale niepraktykujący…

Życzliwy, ale niepraktykujący…

Szlachetny, ale niepraktykujący…

Przyzwoity, ale niepraktykujący…

Ufny, ale niepraktykujący…

Łagodny, ale niepraktykujący…

 

Prawda, że to nie ma sensu?

To jak ubogim umysłowo trzeba być, by wierzyć w sensowność stwierdzenia: wierzący, ale nie praktykujący…