Bóg wśród nas

25 grudnia 2020

Kolejne Boże Narodzenie. Kolejny piękny czas, by się zatrzymać, pomyśleć i poświęcić nieco więcej czasu Bogu i bliskim. W taki dzień jak dziś, w mojej głowie kłębią się skrajne i sprzeczne myśli. Z jednej strony chciałbym się delektować...

słowo o Słowie (soS): Łk 1, 38

20 grudnia 2020

“Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»” (Łk 1,38) Pismo Święte jak i cała historia Kościoła, ukazują nam ogromną rzeszę ludzi, których Bóg powołał do czegoś wyjątkowego....

Metody świętych – coś o modlitwie

17 grudnia 2020

“Nie wiesz, co powiedzieć Panu na modlitwie! Nic ci się nie przypomina, a przecież chciałbyś poradzić się Go w tylu sprawach. – Słuchaj: zapisuj sobie w ciągu dnia sprawy, które pragnąłeś  przemyśleć  w obecności Boga. A potem...

słowo o Słowie (soS): Mt 21, 23-27

14 grudnia 2020

“Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie,...

Metody świętych

13 grudnia 2020

Uczyć się od lepszych od siebie, to nie grzech. Zachwycam się fotografią, dlatego oglądam zdjęcia mistrzów i szukam w ich twórczości inspiracji i odpowiedzi, jak zrobić, coś tak pięknego. Na końcu wpisu podaję kilka linków odsyłających do stron aktywnych fotografów....

słowo o Słowie (soS): Mt 11, 16-17

11 grudnia 2020

“Jezus powiedział do tłumów: Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili»” (Mt 11, 16-17) Może moje skojarzenia z tym fragmentem Ewangelii nie są...

słowo o Słowie (soS): Mt 11, 28-30

09 grudnia 2020

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię...

słowo o Słowie (soS): Iz 35, 1-10

07 grudnia 2020

“Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was»” (Iz 35, 4) Poruszyło mnie dzisiejsze pierwsze czytanie. Ileż w słowach proroka...

słowo o SŁOWIE (soS): Łk 10, 21

01 grudnia 2020

“W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk 10,...

Nowy cykl: słowo o SŁOWIE (soS)

30 listopada 2020

W poszukiwaniu pewnej regularności w życiu duchowym wpadł mi do głowy pewien pomysł. Staram się każdego dnia sięgać po Pismo Święte. Plan minimum, to zastanowić się nad czytaniami przypisanymi na poszczególne dni. Zauważyłem, że zawsze można odnieść coś...